Konst­konsuleent

Konstkonsulenten är en resurs för dig som kulturaktör i Västerbotten. Konstkonsulenten arbetar för bättre förutsättningar för länets yrkesverksamma konstnärer. Det genom att bredda allmänhetens kunskap och intresse för bild- och formområdet och stärka samtidskonstens ställning i regionen. I arbetet ingår att främja barn och ungas möjligheter att skapa och uppleva konst.

Vänd dig gärna till Konstkonsulenten för rådgivning eller om du har frågor som gäller samtidskonsten i Västerbotten.

Konstkonsulenterna i Västerbotten finns på Facebook och Instagram. Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att få uppdaterad information om stipendier, workshops och konstrelaterade nyheter.

För mer information, anmälan till nyhetsbrev eller rådgivning – kontakta Marlene Josefsson, konstkonsulent på Museum Anna Nordlander.

Mer information om Konstkonsulentuppdraget.

Konstkonsulenterna finns på MAN i Skellefteå och Konstfrämjandet Västerbotten i Umeå och arbetar tillsammans med utgångspunkt i Region Västerbottens kulturplan.

Konstkonsulenterna driver även den digitala plattformen V art Västerbotten Art där du hittar konstnärer, konstverksamheter och konstupplevelser i regionen. På V art kan du också anmäla dig till konstkonsulenternas nyhetsbrev. Läs mer på vasterbotten.art.