Konsst­pedagogik

Museum Anna Nordlanders konstpedagog arbetar utforskande med barn, unga och vuxna som får möta konst via betraktelser, reflektioner, samtal och normkreativa aktiviteter. Tillsammans möter och utforskar vi konsten i konsthallen och i våra gemensamma offentliga rum.

Du får ifrågasätta vrida och vända på det som händer i din omgivning med hjälp av konsten.

Vilka normer omger oss? Vilka förväntningar finns på oss utifrån kropp, kön och identitet? Vem får vara människa på vems villkor?

Vår verksamhet bygger på publikens delaktighet och medskapande är en viktig del i hur vi jobbar. Kontakta oss för aktuella erbjudanden, bokningar och egna idéer kring samarbeten.