Om osss

MAN, Museum Anna Nordlander, har som uppdrag att sprida kunskap om samtidskonst på ett inkluderande vis till den breda allmänheten. Det gör vi genom utställningar, pedagogik och utveckling av samtidskonstens förutsättningar i Region Västerbotten. Vårt program präglas av internationell medverkan samtidigt som vi arbetar med aktuella lokala frågor. Vår verksamhet bygger på publikens delaktighet där medskapande är en viktig del.

MAN är ett levande museum i ständig rörelse.

Vi dyker upp på oväntade platser och i olika sammanhang. Ibland på Sara Kulturhus eller Nordanå i Skellefteå. Ibland någon helt annanstans.

Vi vill vara nyfikna, experimentella och orädda. Svåra frågor tar vi oss an med öppenhet. Vi skapar mötesplatser för konstnärer, skribenter, musiker, studenter, dansare och alla andra som är nyfikna på att utöva och ta del av konstnärliga uttryck. Några av de saker som är allra viktigast för oss är dialog och mångfald, platsens betydelse och individens olika förutsättningar.

Vår banbrytande roll är något vi är stolta över. Sedan mitten av 1990-talet har vi bidragit till att synliggöra kvinnliga konstnärers historier. Några exempel är utställningar av bland andra Monica Sjöö, Stina Wollter, Iiu Susiraja, Julia Peyrone, Gunvor Nelson, Maria Miesenberger och Natalie Djurberg.

MAN gör många saker. Bästa sättet att hålla reda på var vi finns är genom att följa oss på Instagram och Facebook.

Välkommen!