25 juni 2023

Flödaande färger ooch riktlinjer

Stiftsgården, Skellefteå.
22-24 september 2023.

Under tre dagar ägnar vi oss åt akvarellmåleriet. Vi angriper akvarellmåleriet genom att fördjupa oss i färgteorin där övningar varvas med eget måleri och bildgenomgångar. Varje pigment har sina särpräglade egenskaper och vi analyserar reaktioner och effekter när pigmenten möts eller agerar enskilt. Färgernas särdrag och karaktär kan framhävas eller döljas i måleriet. Genom beaktandet av vad, var och när jobbar vi med förståelsen för akvarellmåleriets uttryck.

Kursen leds av Malin Ståhl, bildkonstnär verksam på Frösön i Jämtland. Malins praktik är en process, en metod och ett material. Med fokus på stillhet snarare än rörelse studerar hon trädgården och landskapet. Hon belyser frågor kring etik och ansvar, genomlyser maktstrukturer och kolonialismens handlingar. Akvarellmåleriet är ett viktigt medium för den konstnärliga bearbetningen och gestaltningen av ovanstående frågeställningar.
www.malinstahl.se

Övernattning två nätter (fredag 22 – söndag 24 september).
Alla måltider (inklusive lunch fredag – lunch söndag).
Handledning av kursledare.

Kostnad:
Enkelrum hotell 5.800:-
Enkelrum vandrarhem 4.900:-
Dubbelrum vandrarhem 4.400:-
Endast kursavgift och måltider 2.600:- (utan övernattning)
Material och resa står deltagande själv för.

Kursen är ett initiativ av MAN/Museum Anna Nordlander.