25 januari 2024

Koonst åt alla

Öppen utlysning – Konst åt alla en konstutställning i Hjåggsjö Bygdegård, Västerbotten, 14–19 maj 2024.

Det här är en öppen utlysning till yrkesverksamma konstnärer i Västerbotten om att delta i en Konst åt alla-utställning i Hjåggsjö Bygdegård.

Sista dag för intresseanmälan är 29 februari 2024.

Anmäl dig via denna länk »

Konst åt alla är en konst- och inköpsutställning, som finansieras av medel via Statens kulturråd. Konst åt alla arrangeras av Bygdegårdarnas Riksförbund, Riksorganisationen Folkets hus och parker och Riksföreningen Våra gårdar.

Yrkesverksamma konstnärer inbjuds årligen till ett antal inköpsutställningar från aktuell region (i det här fallet konstnärer boendes i Västerbotten). Inköpen blir konstdepositioner i samlingslokaler över hela landet.

Vi tre samlingslokalsorganisationer har idag tillsammans närmare 2500 medlemsföreningar över hela landet. föreningar som driver allmänna samlingslokaler – öppna för alla med en demokratisk värdegrund.

Årets första Konst åt alla-utställning sker i Västerbotten, Hjåggsjö Bygdegård, Vännäs kommun 14–19 maj 2024. huvudarrangör är Bygdegårdarnas Riksförbund. totalt kommer det finnas plats för ett 20–tal yrkesverksamma konstnärer. Vill du vara med?

Den här utlysningen skickas till ett stort antal konstnärer. När sista anmälningsdag passerat kommer ett urval att ske. Därefter meddelas samtliga om du fått plats eller inte.

Hjåggsjö Bygdegård ligger cirka 37 km väster om Umeå. Inlämning av konsten kommer att ske lördagen den 11 maj i bygdegården. Vernissage är tisdag 14 maj. Utställningen kommer sedan att vara öppen perioden 14–19 maj. direkt efter utställningens stängning, söndag 19 maj, hämtas de konstverk som inte blivit sålda.

Medverkande konstnär får lämna högst 3 konstverk – målningar, teckningar, grafik, skulptur etc. Inlämnade verk får inte vara äldre än 3 år och inte heller ha visats i en tidigare Konst åt alla-utställning.

Vi tar ingen provision. under utställningstiden är verken stöld- och brandförsäkrade genom oss. Utställande konstnär svarar för transport av verken till och från utställningen.

Till medverkande konstnär utgår en utställningsersättning om totalt 3200 kronor (enligt mu-avtalet).

Samtliga konstverk är till salu. Vi tre organisationer kommer göra våra inköp före vernissagen och därefter är verken tillgängliga till andra intresserade för inköp.

Läs mer på www.konståtalla.nu samt gilla och följs oss på www.facebook.com/konstatalla

Huvudansvarig för denna Konst åt alla–utställning är Stefan Löfgren, verksamhetsutvecklare konst och kultur på Bygdegårdarnas Riksförbund

/ 070–3474386.

Konst åt alla Västerbotten sker i samarbete med Västerbottens Bygdegårdsdistrikt, Studieförbundet Vuxenskolan Västerbotten, Vännäs kommun, Konstkonsulenterna i Västerbotten, Museum Anna Nordlander.