25 augusti 2023

Stipendiuum till Helena Wiksström

Konstkonsulenterna i Västerbotten bjöd i februari 2023 in bild- och formkonstnärer i regionen att ansöka om vistelsestipendium till Halmstad i september. Värd för vistelsen är Hallands Konstmuseum och Konst i Halland. Utifrån de inkomna ansökningarna har juryn beslutat att stipendiet tilldelas Helena Wikström.

Helena Wikström är född 1964 i Tingsryd, Småland och är bosatt i Holmsund, Västerbotten

Hon är utbildad vid Nordiska konstskolan i Karleby, Finland, och är aktiv i sitt konstnärskap med utställningar både nationellt och internationellt. Helena arbetar både med egna projekt samt i olika konstellationer med andra konstnärer, författare, filmare och musiker. Från att ha arbetat mest med foto och film har hon övergått till mer skulpturala installationer, ofta i samarbete med andra. Helena medverkar under våren 2023 i en grupputställning på Tegen2 i Stockholm.

Motivering för vistelsen lyder: Vi vill ge Helena Wikström möjligheten att utforska Halland och titta närmare på hur det fungerade och såg ut för en besökare under en annan tid.  Vi är nyfikna på vad hon hittar i arkiven, i mötena och på de platser hon tar sig till. Vi tror att Helenas residensvistelse kan leda till en intressant process och fördjupning av berättelser med nya kopplingar till vår samtid.

Läs mer om Helena Wikström https://www.helenawikstrom.com/

Vistelsestipendiet genomförs som ett utbyte mellan Konstkonsulenterna i Västerbotten och  Konst i Halland. Juryn för stipendiet var Sanna Svanberg, konstkonsulent Sörmland och Cecilia Andersson, curator, Museum Anna Nordlander. Slutgiltigt beslut för vistelsen fattades av värdinstitutionen.

Samtidigt som Helena Wikström åker till Halland kommer konstnären Tove Möller, uppvuxen i Laholm och verksam i Stockholm, på residensvistelse till Ricklundgården i Saxnäs

Parallellt pågår ett pedagogiskt projekt mellan skolklasser i Halmstad, Laholm, Saxnäs och Dikanäs.
Läs mer om projektet https://www.konstihalland.se/konstihalland/konstexpressen/