3 februari till 10 mars 2024

Boottnens beskaf­ffenhet

I skenet av den ökade exploateringen av naturens tillgångar i norra Sverige utforskar utställningen människans relation till marken, underjorden, det undermedvetna, det heliga och det poetiska – allt det som rör sig ”under ytan” och som i vissa fall hamnar utanför det för ögat synliga. Verken i utställningen pekar på kulturella, psykologiska, känslomässiga såväl som ekonomiska problemställningar.

Utställningen presenterar verk av Gerd Aurell, Sebastian Poras Adolfsson, Fanny CarinasdotterSimon Gran Danielsson, Hannes Iversen, Mattias Olofsson, Maria K OlssonMoa RymanHelena Wikström.

Samtliga konstnärer ingår i det konstnärsdrivna galleriet Verkligheten i Umeå där man under de senaste åren samlats för att prata kring och inspireras av böcker och filmer som rör sig bortom dagens föreställningsvärld.

Utställningen är curerad och producerad av MAN