28 september till 10 november 2019

Coco Magnussson – Naatural Beauty

Vad är NATURLIGT? Vad gör ord som NATURLIGT med oss? Vad är egentligen naturligt längre i vårt samhälle? Är allt vi människor gör naturligt, utifrån perspektivet att vi är något slags djur här på jorden? Är uttrycket naturligt begränsande eller är det med ord som naturligtsom vi kan skapa en enorm variation och frihet!?

Vad får vi göra med våra egna kroppar?

När vi vill förändra oss – färga håret, operera eller tatuera oss, var går gränsen för vad som är ok, och när det uppfattas som helt fel? Vem blir du om du avstår från att följa normerna och väljer att skapa din egen kropp och ditt eget uttryck?

I mötet med andra skapar vi varandra. Hur vi bemöter varandra är a och o i skapandeprocessen. I bemötandet kan vi förminska varandra eller skapa mer utrymme – utrymme för var och en att bli mer av den en vill vara! Vem vill du vara – vem tillåter du dig vara?

Konstnären Coco Magnusson har i flera år utforskat huden som underlag för sina teckningar. I konstnärskapet ryms en gedigen erfarenhet som tatuerare, där Coco tatuerar både sig själv och andra med små ofta lustiga och sorgliga figurer som förvånar och fascinerar. Med mycket humor och ömhet möter Coco människans största rädslor och blundar inte för mörkret och allvaret.

I Magnussons teckningar på papper ser vi kroppar som inte vill definieras utifrån kön eller sexualitet. De visar kroppsliga möten i naturen eller i vardagliga rum, där vi får fantisera om vad som egentligen sker.

Magnusson har en aktiv närvaro på Instagram på konton som: @one_spot_left och @human_egg där samhällskritik, queeraktivism och de senaste tatueringarna, egna och andras visas.

Coco Magnusson tog sin master i fri konst från Umeå Konsthögskola 2014 och bor sedan dess i Berlin. Magnusson har ställt ut på bland annat Stene Projects i Stockholm och Verkligheten i Umeå.