DEET RÖR MIG – Stina Wollter

Stina Wollter står upp för varje människas rätt att känna sig trygg i sig själv och i sin egen kropp. Genom sitt aktiva arbete i bland annat sociala media inspirerar hon tusentals människor med sina strategier för motstånd och överlevnad.

Det egna skapandet kan väcka fler till lust att skapa, och eftersom skapande är ett vaccin mot maktlöshet kan det bli en början till förändring i ett större perspektiv.

Hyllningar, hat, rubriker, men framför allt ett mångsidigt och engagerande konstnärskap – Stina Wollter lämnar ingen oberörd.