19 maj till 13 september 2020

NUU

Konstnärer: Ella Tillema, Olivia Pettersson Fleur, Ida Persson, Siri Elfhag, Jennifer Myerscough, Linnea Therese Dimitriou, Sara Forsström och Judit Kristensen.

NU är sommarens utställning på Museum Anna Nordlander – NU är en grupputställning där 8 samtida konstnärer belyser den bredd som finns i dagens måleri. NU är en utställning som har måleriet som gemensam nämnare, men som spretar – tar olika vägar ut i rummet – ställer oss inför frågor som inte har svar – skapar utrymme för det vi inte vet, för att man inte måste veta. Låt oss gå in i rummet fyllt av rum, där varje plats skapas i gemenskap med betraktaren.

Under våren har vi i nyutgivna boken ”Skrif om vad du målar” kunnat läsa Annas brev till bästa kollegan Kerstin Cardon, hur det är att längta efter måleriet, både att utföra och uppleva det. Nu vill Museum Anna Nordlander fortsätta samtalet om hur viktigt måleriet är, för att uttrycka sig och skapa rum, ett eget rum, för kroppen att möta tanken. NU är en grupputställning med verk av åtta kvinnor som målar. Med skilda stilar och olika syften utforskas världen, den inre och den yttre, på olika sätt ställs besökaren inför måleriets berättelser och möjligheter.

Flickebarnet kissar i Västerbottniska landskap, vi möter drömmens diffusa berättelse, elektromagnetisk strålning pirrar, långa stela armar föser oss förbi mörka vatten och sidorna bläddras som av en osynlig hand.

Ida Persson verksam i Malmö målar stora målningar i akryl som kan upplevas både som abstrakta och konkreta. Målningarna behandlar maktrelationer i både positiv och negativ bemärkelse, och belyser för betraktaren maktens arkitektur.

Ella Tillema verksam i Malmö målar figurativt med olja, sviter på tydliga politiskt aktuella teman som kommenterar händelser i vår nutid. Hon är också musiker och poet.

Jennifer Myerscough verksam i Malmö målar abstrakt, främst stora dukar i olja, men verket som visas i sommarens utställning är utfört i blandat material. Böckerna är ett slags pågående projekt, som hon hela tiden arbetar med parallellt med sitt arbete i ateljén.

Siri Elfhag verksam i Stockholm målar diffusa scener i olja, eller kol, ofta i större format. Bildvärlden relaterar till hur man kan uppleva drömmar, Elfhag målar för att förstå sin omgivning, sin värld, och inspireras av de stora dramerna. Tiden upplöses och allt pågår samtidigt i bilden.

Olivia Pettersson Fleur verksam i Stockholm rör sig i måleriets värld, och använder sig av akryl och collageteknik för att skapa sina enorma gestaltningar av strålning, ljudvågor, eller energier vi inte kan uppfatta med våra mänskliga sinnen. Hon visualiserar det kaos vi alla lever i utan att uppfatta det.

Sara Forsström verksam i Skellefteå målar, men använder också blandade material och tekniker för att närma sig inre och yttre landskap. Glitter har varit en viktig ingång i många av Forsströms arbeten. Det västerbottniska landskapet står i centrum.

Linnea Therese Dimitriou, verksam i Umeå, målar traditionellt figurativt i olja. Måleriets illustrativa potential, historia och fysiska kvalitéer är centrala, oavsett om hon målar traditionellt på duk eller arbetar ute i rummet med skulpturala projekt.

Judit Kristensen, verksam i Umeå, använder sig av ett tecknande måleri, där hon behandlar ämnen som tristess, håglöshet och isolering. Ett ljust och lätt uttryck står i kontrast till de tillstånd hon skildrar. Verken i utställningen behandlar minnet av ett barnjags självklara identitet, och ett skamset och stolt förhållande till Norrland.