23 mars till 26 maj 2024

Saaara Ekström Geeopsychee

I sina verk gestaltar Saara Ekström kopplingen mellan geologiska skeenden, evolutionen och det undermedvetna. I centrum för utställningen står jordskorpans arkaiska världar representerade av vulkaners utbrott, förstenade fossiler och grottor där den tidiga människan lämnat sina spår. Perspektiv som väcker både magi och häpnad.

Utställningen visar bland annat Geopsyche, en filminstallation från 2023. Verket relaterar till vår planets invecklade och hisnande långsamma geologiska ämnesomsättning och undersöker det medvetande och den kunskap som finns bevarade i dess jordlager där människans existens bara utgör en kort tidsperiod i framtidens sediment.

Ekströms konst kännetecknas av experiment med olika slags material och tekniker och utställningen består av verk skapade i en brokig mängd material såsom, lera, sten och brons, fotografier samt rörlig bild.

Saara Ekströms (Åbo, Finland 1965) installationer och fotografier har visats på stora separatutställningar sedan mitten av 1990-talet. Hennes filmer, inspirerade av avantgardistisk filmtradition, har fått omnämnande på flertalet internationella filmfestivaler. Ekström har uppmärksammats med bland annat mediakonstens AVEK-pris samt nomineringar för Ars Fennica och Carnegie Art Award. 2023 mottog Ekström finska statens konstkommissioners statspriset i visuell konst.

Utställningen är curerad och producerad av Museum Anna Nordlander/MAN

Saara Ekström Geopsychee Utstallning Museum Anna Nordlander 4
Saara Ekström Geopsychee Utstallning Museum Anna Nordlander 3
Saara Ekström Geopsychee Utstallning Museum Anna Nordlander 2