MAN Museum Anna Nordlander Utställningar Konst Konstpedagog Konstkonsulent Skellefteå 1

Konst­verkstaan – fågel­skådning och insekts­evolution

Välkommen till en kreativ verkstad! Inspirerade av Oswaldo Maciás utställning The Theater of Energy utforskar vi fåglar och insekters roll för pollinering, migration och det övergripande samspelet i naturen.

I Kontverkstan kan du med hjälp av olika slags material skapa fiktiva insekter och fantasifulla småfåglar. Drop-in, inga förkunskaper krävs och materialet är gratis. Alla åldrar välkomna! Stanna så länge du vill och hinner du inte klart är du välkommen tillbaka en annan dag.

Plats: Konstverkstan, Sara kulturhus
Öppet : kl. 13-16
När: 28.6 I 29.6 I 30.6 I 3.7 I 4.7 I 5.7 I 6.7 I 7.7 I 10.7 I 11.7


MAN Museum Anna Nordlander Utställningar Konst Konstpedagog Konstkonsulent Skellefteå 2

Konstlägeer 2023

Under tre dagar i juni kommer Konstverkstan på SARA kulturhus att sprudla av kreativitet och skapande processer! För andra året i rad kommer anmälda deltagare mellan 9-12 år att få möjlighet att uppleva, utforska och möta konst med inspiration för eget skapande.

Ett samarbete mellan Museum Anna Nordlander och Skellefteå konsthall.


Konstverkstan på SAAra Kulturhus

Är du intresserad av konst och nyfiken på eget skapande?
Välkommen till Konstverkstan på Sara Kulturhus! Här får du uppleva konst och eget skapande med inspiration från aktuell utställning.

Konstverkstan är en konstpedagogisk mötesplats. Här får du testa att skapa med olika material och tekniker i en drop in-verkstad. Torsdagar kl. 16-19 är du välkommen att uppleva konst och eget skapande med inspiration från aktuella utställningar och den offentliga konsten.

Konstverkstan håller även öppet för barn i vuxet sällskap, se datum nedan.
Alltid drop-in och kostnadsfritt, och inga förkunskaper krävs.

Varmt välkommen!

Datum för unga vuxna och vuxna våren 2023:

16 mars kl. 16-19 Inställt!
23 mars kl. 16-19
30 mars kl. 16-19

Datum för barn i vuxet sällskap våren 2023:

18 mars kl. 13-15
25 mars kl. 13-15
12 april kl. 14-16
13 april kl. 14-16
15 april kl. 13-15
21 april kl. 14-16
12 maj kl. 14-16


Museum Anna Nordlander Stipendium tilldelas Helena Wikström TheBubble 1

HEElena Wikström

Konstkonsulenterna i Västerbotten bjöd i februari 2023 in bild- och formkonstnärer i regionen att ansöka om vistelsestipendium till Halmstad i september. Värd för vistelsen är Hallands Konstmuseum och Konst i Halland. Utifrån de inkomna ansökningarna har juryn beslutat att stipendiet tilldelas Helena Wikström. Offentliggörande residensutbyte Västerbotten – Halland.

Helena Wikström är född 1964 i Tingsryd, Småland och är bosatt i Holmsund, Västerbotten

Hon är utbildad vid Nordiska konstskolan i Karleby, Finland, och är aktiv i sitt konstnärskap med utställningar både nationellt och internationellt. Helena arbetar både med egna projekt samt i olika konstellationer med andra konstnärer, författare, filmare och musiker. Från att ha arbetat mest med foto och film har hon övergått till mer skulpturala installationer, ofta i samarbete med andra. Helena medverkar under våren 2023 i en grupputställning på Tegen2 i Stockholm.

Motivering för vistelsen lyder: Vi vill ge Helena Wikström möjligheten att utforska Halland och titta närmare på hur det fungerade och såg ut för en besökare under en annan tid.  Vi är nyfikna på vad hon hittar i arkiven, i mötena och på de platser hon tar sig till. Vi tror att Helenas residensvistelse kan leda till en intressant process och fördjupning av berättelser med nya kopplingar till vår samtid.

Läs mer om Helena Wikström: https://www.helenawikstrom.com/

Vistelsestipendiet genomförs som ett utbyte mellan Konstkonsulenterna i Västerbotten och  Konst i Halland. Juryn för stipendiet var Sanna Svanberg, konstkonsulent Sörmland och Cecilia Andersson, curator, Museum Anna Nordlander. Slutgiltigt beslut för vistelsen fattades av värdinstitutionen.

Samtidigt som Helena Wikström åker till Halland kommer konstnären Tove Möller, uppvuxen i Laholm och verksam i Stockholm, på residensvistelse till Ricklundgården i Saxnäs

Parallellt pågår ett pedagogiskt projekt mellan skolklasser i Halmstad, Laholm, Saxnäs och Dikanäs.
Läs mer om projektet: https://www.konstihalland.se/konstihalland/konstexpressen/


Museum Anna Nordlander Ni hittar oss på Sara Kulturhus

Ni hittar ossss på Sara Kulturhus!

Sedan hösten 2021 finns Museum Anna Nordlander på Sara Kulturhus.


Museum Anna Nordlander Skrif om vad du målar

Skrif oom vad du målar

Anna Nordlander är den konstnärinna som gett namn åt Museum Anna Nordlander. Hon var verksam på 1800-talets senare hälft men det var först efter sin död som hon blev erkänd för sin konst.  Även om hon varit ett namn i regionen och i Konstsverige så har lite varit känt om henne som person, något som förändrades när breven hittades. 1970 firade Skellefteå stad 125års-jubileum och åtta målningar av Anna lånades in från Nationalmuseet. Det la grunden till det som idag är Museum Anna Nordlander. Intresset för Anna Nordlander steg, och i arbetet med att kartlägga Annas liv och målningar dök en artikel upp. I den nämndes breven, och det blev startskottet på ett sökande som skulle sträcka sig över decennier.

”I brev till akademikamraten Kerstin Cardon har hon skildrat sina upplevelser. Hon synes tidigt vara medveten om sin egna väg och gör ofta träffande anmärkningar” – Viggo Loos i Svenskt Konstnärslexikons fjärde del, 1961.

Anna Nordlanders försvunna brev skulle ta 38 år att återfinna, men i september 2014 dök de så upp – i Centralarkivet för bildkonst i Helsingfors. Annas brev till sin vän Kerstin “Kitty” Cardon är en tidsresa som ger en unik inblick i den professionella vardagen hos kvinnor. De två kvinnorna träffades på Konstakademiens kvinnoavdelning 1866, och deras brevväxling pågick från 1869 fram till Anna Nordlanders död 1879. Breven uttrycker en längtan efter ett eget rum, en gemensam ateljé att verka i. Den röda tråden är skapandet och dess villkor, och den kärleksfulla vänskapen mellan två väninnor.

I antologin medverkar konstvetare, eldsjälar och konstnärer som tillsammans levandegör Anna Nordlander, med hennes egna ord som grund. Det är tack vare föreningen ”Museum Anna Nordlanders Vänner” som antologin om Anna Nordlander möjligjorts. 31 år av ideell verksamhet, lottförsäljning och donationer överlämnades till MAN när föreningen upplöstes med önskan om att breven skulle publiceras.

”Skrif om vad du målar” – Breven från Anna Nordlander till Kerstin Cardon 1869 – 1879 finns att köpa på Akademibokhandeln i Skellefteå samt i Forskarrum Nordanå.

 


Museum Anna Nordlander Stipendium tilldelas Helena Wikström TheBubble 1

Våreens utställningar

Offentliggörande residensutbyte Västerbotten – Halland

Konstkonsulenterna i Västerbotten bjöd i februari 2023 in bild- och formkonstnärer i regionen att ansöka om vistelsestipendium till Halmstad i september. Värd för vistelsen är Hallands Konstmuseum och Konst i Halland. Utifrån de inkomna ansökningarna har juryn beslutat att stipendiet tilldelas Helena Wikström.

Helena Wikström är född 1964 i Tingsryd, Småland och är bosatt i Holmsund, Västerbotten

Hon är utbildad vid Nordiska konstskolan i Karleby, Finland, och är aktiv i sitt konstnärskap med utställningar både nationellt och internationellt. Helena arbetar både med egna projekt samt i olika konstellationer med andra konstnärer, författare, filmare och musiker. Från att ha arbetat mest med foto och film har hon övergått till mer skulpturala installationer, ofta i samarbete med andra. Helena medverkar under våren 2023 i en grupputställning på Tegen2 i Stockholm.

Motivering för vistelsen lyder: Vi vill ge Helena Wikström möjligheten att utforska Halland och titta närmare på hur det fungerade och såg ut för en besökare under en annan tid.  Vi är nyfikna på vad hon hittar i arkiven, i mötena och på de platser hon tar sig till. Vi tror att Helenas residensvistelse kan leda till en intressant process och fördjupning av berättelser med nya kopplingar till vår samtid.

Läs mer om Helena Wikström: https://www.helenawikstrom.com/

Vistelsestipendiet genomförs som ett utbyte mellan Konstkonsulenterna i Västerbotten och  Konst i Halland. Juryn för stipendiet var Sanna Svanberg, konstkonsulent Sörmland och Cecilia Andersson, curator, Museum Anna Nordlander. Slutgiltigt beslut för vistelsen fattades av värdinstitutionen.

Samtidigt som Helena Wikström åker till Halland kommer konstnären Tove Möller, uppvuxen i Laholm och verksam i Stockholm, på residensvistelse till Ricklundgården i Saxnäs

Parallellt pågår ett pedagogiskt projekt mellan skolklasser i Halmstad, Laholm, Saxnäs och Dikanäs.
Läs mer om projektet: https://www.konstihalland.se/konstihalland/konstexpressen/